Actualiteiten, Bestuursnieuws

Algemene ledenvergadering uitgesteld tot het najaar

1m

De algemene ledenvergadering van HoekscheWaardDuurzaam, die zou worden gehouden op 19 maart, is uitgesteld. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het bestuur van de coöperatie in maart besloten de vergadering op een later tijdstip te houden. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld. Dat wordt vermoedelijk niet eerder dan half oktober.

Wel is op 10 juni, tijdens een digitale ledenvergadering met de certificaathouders, de jaarlijkse algemene ledenvergadering voorbereid, waar te zijner tijd besluiten kunnen worden genomen over de statutenwijziging. Die is nodig in verband met de plannen van HWDuurzaam om de basis van haar organisatie te verbreden. Zij wil op zoek naar meer leden (met ledenaandeel en stemrecht) en donateurs (zonder stemrecht), naast de huidige certificaathouders die destijds het initiatief hebben genomen voor de coöperatie.