Bestuursnieuws

Coöperatie streeft naar bredere basis: meer leden en energieklanten

2m

HoekscheWaardDuurzaam zoekt nog altijd naar een breder draagvlak. De coöperatie gaat gewone leden en vrienden werven, naast de huidige beperkte groep betrokkenen: de 75 certificaathouders die tien jaar geleden als pioniers de coöperatie hebben opgericht en de afnemers van het eigen energiebedrijf HWDuurzaam | OM Nieuwe Energie.

HWDuurzaam heeft al langer plannen om de basis in de gemeente te verbreden door het creëren van een lagere drempel voor het lidmaatschap. De regionale energie- en duurzaamheidcoöperatie wil op deze manier meer inwoners van de Hoeksche Waard betrekken bij haar streven naar het opwekken en gebruik van groene energie, waardoor de Hoeksche Waard in het jaar 2040 energieneutraal zou kunnen zijn.

Het bestuur wil dat bereiken door, naast de huidige 75 certificaathouders die 10 jaar geleden bij de oprichting een aandeel in de coöperatie hebben verworven, nieuwe leden en ook vrienden aan te trekken. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die in maart van dit jaar door de coronacrisis moest worden uitgesteld en die nu waarschijnlijk in september a.s. wordt gehouden, komt daarom een statutenwijziging in behandeling, waarmee het lidmaatschap o.a. wordt opengesteld voor mensen die hun stroom en/of gas afnemen van OM | Nieuwe Energie. Dit is een landelijke koepel, waarin HWDuurzaam samenwerkt met 44 andere energie- en duurzaamheidcoöperaties. Nieuwe klanten kunnen zich aanmelden via de website: www.hoekschewaardduurzaam.nl

Verder zoekt HWDuurzaam belangstellenden die voor 10 Euro per jaar lid (met stemrecht) willen worden. Daarnaast is komt er de mogelijkheid om Vriend van HWDuurzaam te worden. Vrienden ontvangen wel alle informatie, zoals de periodieke nieuwsbrieven van de organisatie en zij kunnen worden uitgenodigd voor de ledenvergaderingen, maar hebben dan geen stemrecht. Beide mogelijkheden worden ook uitgewerkt in een wijziging van de statuten.

De komende statutenwijziging is in coronatijd voorbereid tijdens een digitale ledenvergadering op 10 juni, waarvoor de certificaathouders waren uitgenodigd. Daar werd een Raad van Commissarissen gekozen, die volgens de statuten nodig is om het bestuur te adviseren bij de noodzakelijk statutenwijziging.