Actualiteiten

Definitieve Regionale Energie Strategie (RES) Hoeksche Waard vastgesteld

2m

De Hoeksche Waard is een van de 30 energieregio’s in Nederland die een plan opstelden voor het grootschalig verduurzamen van ons land, de Regionale Energiestrategie (RES). Voor 1 juli moest dit plan zijn ingediend bij het Nationaal Programma RES. Op 15 juni stelde de gemeenteraad het definitieve plan vast, de RES 1.0. Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Verenigde Vergadering van het waterschap de Hollandse Delta stelden de RES 1.0 ook vast, aldus een mededeling van de gemeente Hoeksche Waard

De RES is een van de resultaten van het landelijke Klimaatakkoord van 2019. In het akkoord staat onder andere de doelstelling om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Om dit doel te halen werd Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Iedere regio heeft de taak om te onderzoeken waar en hoe het beste grootschalig duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden en welke mogelijkheden er zijn om van het aardgas af te gaan. De Stuurgroep RES-regio Hoeksche Waard bestaat uit gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin.

De RES 1.0 kwam tot stand in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de Hoeksche Waard. Aan de voorbereiding van de eerste versie van de RES heeft ook HWDuurzaam een bijdrage geleverd. In de RES 1.0 ligt de focus op bestaande en al in ontwikkeling zijnde energieprojecten. Daarnaast wordt er in de komende jaren ingezet op nog meer grootschalige opwek van zonne-energie op (agrarische) bedrijfsdaken. Nu de definitieve RES 1.0 Hoeksche Waard is vastgesteld, wordt het plan vóór 1 juli ingediend bij het Nationaal Programma (NPRES). De RES wordt vervolgens iedere 2 jaar geactualiseerd en opnieuw beoordeeld door het NPRES.

Op de website van de gemeente Hoeksche Waard (www.gemeentehw.nl/res) staat de definitieve RES/RSW 1.0 en meer informatie over het proces.