Actualiteiten

Gemeenteraad stelt uitvoeringsprogramma’s Duurzaamheid vast

2m

De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft op 15 juli de uitvoeringsprogramma’s duurzaamheid, behorend bij het programmaplan Duurzaamheid, vastgesteld. Het afgelopen half jaar is, met samenwerkingspartners, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de Hoeksche Waard, gewerkt aan deze plannen voor de thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. In ieder plan staat welke activiteiten en projecten de gemeente in de komende jaren gaat uitvoeren om haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen, aldus een bericht van de gemeente.

De vaststelling van de uitvoeringsprogramma’s geldt voorlopig voor het jaar 2022. Hieraan gekoppeld is een reservering van 1,82 miljoen euro in de perspectiefnota om in 2022 de activiteiten op de verschillende duurzaamheidsthema’s op te pakken. Bij de begroting voor 2022 stelt de gemeenteraad definitief het beschikbare budget vast. In maart 2022 zijn er gemeenteraadverkiezingen. Daarna neemt een nieuwe raad van gemeente Hoeksche Waard een vervolgbesluit over de plannen voor de raadsperiode 2022-2026. Ook wil de gemeente weten welke middelen het Rijk voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen beschikbaar stelt aan de gemeente, zodat de plannen en de begroting hier zo nodig nog op kunnen worden aangepast.

Wethouder Huibert Steen (Duurzaamheid): “Ik ben blij dat we deze uitvoeringsplannen in een goede samenwerking met onze partners en inwoners hebben gemaakt. De urgentie om in actie te komen wordt ook bij hen gevoeld. We moeten nu iets doen aan duurzaamheids- en klimaatmaatregelen, om ervoor te zorgen dat we de volgende generatie niet met ons probleem opzadelen”.

In de uitvoeringsprogramma’s wordt beschreven hoe de Hoeksche Waard  gezamenlijk toewerkt naar het overkoepelende doel: de Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050. Dit betekent dat alles wat we dan in de Hoeksche Waard doen geen negatieve gevolgen meer heeft voor het klimaat. Aan deze ambitie wordt gewerkt vanuit vier thema’s met ieder een eigen doelstelling.

Deze themadoelstellingen zijn:

  • In 2040 is de Hoeksche Waard energieneutraal.
  • In 2050 is de Hoeksche Waard 100% circulair.
  • In 2050 hebben we veerkrachtige ecosystemen in de Hoeksche Waard.
  • In 2050 is de Hoeksche Waard volledig klimaat adaptief.

De uitvoeringsprogramma’s voor de thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie, de uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie en de leidraad Communicatie & participatie Duurzaamheid zijn samen met het programmaplan Duurzaamheid te bekijken via: www.gemeentehw.nl/duurzaamheid