Actualiteiten

Gemeenteraad stemt in met Transitievisie Warmte

1m

De gemeenteraad heeft op 14 december de Transitievisie Warmte vastgesteld die aangeeft hoe de gemeente Hoeksche Waard in 2050 aardgasvrij moet worden. Daarbij vroeg de gemeenteraad om een aanvulling op de visie met een financiƫle paragraaf, waarin staat hoe het traject naar een aardgasvrije Hoeksche Waard zal worden bekostigd.

De raad vindt het belangrijk dat de kosten niet primair worden afgewenteld op eigenaren van gebouwen in de gemeente, maar dat duidelijk is dat financiƫle middelen vanuit het Rijk een belangrijke randvoorwaarde vormen bij de uitvoering van de Transitievisie Warmte.

In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat in 2050 aardgasvrij moet worden gewoond en gewerkt in Nederland, dus ook in deze gemeente. Dit tijdstip lijkt nog ver weg, maar het is de bedoeling dat al in 2030 20% van onze woningen en gebouwen niet meer met aardgas worden verwarmd.

De raad maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Een aantal fracties diende daarover een amendement in. De raad stemde daarna in met de aldus gewijzigde Transitievisie Warmte.

Transitie Warmte A2 def

Presentatie Transitievisie Warmte