Actualiteiten, Campagnes

HWDuurzaam helpt de Voedselbank

1m

HoekscheWaardDuurzaam helpt de Voedselbank Hoeksche Waard. Aan het eind van een ongewoon moeilijk jaar is de regionale duurzaamheids- en energiecoöperatie HWDuurzaam de Voedselbank te hulp geschoten met een bijdrage in de energiekosten. Op maandag 28 december overhandigde voorzitter Daan den Ouden namens HWDuurzaam een cheque ter waarde van € 2.500 aan de waarnemend voorzitter van de Voedselbank, Eric L’Abée.

Den Ouden zag overeenkomsten tussen zijn coöperatie met de Voedselbank. Het zijn beide vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk die ieder op hun terrein proberen bij te dragen aan het welzijn en het perspectief van de inwoners. Hij wees op de doelstellingen van HWDuurzaam om mee te werken aan de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, o.a. door het aanbieden van groene, goedkope en duurzame energie via het eigen energiebedrijf Samen Om.

In juni jl. maakte HWDuurzaam bekend in coronatijd de Voedselbank te willen helpen door een deel van de energiekosten voor haar rekening te nemen. Bovendien kondigde zij aan om bij een wervingsactie voor energieklanten voor iedere nieuwe afnemer een gift van € 20 aan de Voedselbank te zullen overmaken. Deze actie, die tot nu toe enkele tientallen nieuwe aanmeldingen via www.samenom.nl heeft opgeleverd, loopt nog door tot halverwege het jaar 2021.

Daan den Ouden kondigde dan ook aan dat voor iedere nieuwe energieklant die in het komende half jaar wordt geworven nog een premie van twee tientjes aan de Voedselbank zal worden overgemaakt. Eric L’Abée toonde zich namens de Voedselbank dankbaar voor de steun. Hij beloofde zijn omgeving te zullen aansporen om klant te worden van Samen Om en daarmee de Voedselbank van extra inkomsten te voorzien.