Bestuursnieuws

HWDuurzaam kiest voor deelname aan Regionale Energie Strategie

2m

In een brief aan het gemeentebestuur en de Waardmakers heeft het bestuur van de coöperatie HoekscheWaardDuurzaam zijn standpunt geformuleerd over de totstandkoming van de omgevingswet. Tegelijk met het Waardmakers-proces, waarbij in de afgelopen maanden tal van lokale instellingen om de tafel zaten om hun visie te geven op de toekomst van deze gemeente, loopt op dit moment de vorming van een Regionale Energie Strategie (RES). HWDuurzaam kiest voor deelname aan deze Regionale Energie Strategie, die specifiek bedoeld is om de energietransitie voor dit gebied vorm te geven.

De voorzitter van HWDuurzaam, Daan den Ouden, schreef dit voorjaar in de reactie van de coöperatie: “Als HoekscheWaardDuurzaam voelen wij ons nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie. Met collega-coöperaties in het land, OM het groenste energiebedrijf van Nederland, Energie Samen (een fusie van o.a. ODE, Rescoop en ECODE) en Urgenda werken we op dit moment een aantal plannen uit die we willen inbrengen in het RES-proces. Hierin zullen ontwikkelingen als geothermie, groene energiedragers en nieuwe elektrische oplossingen als buurtaccu’s en reversibel gebruik van accu’s uit elektrische auto’s zeker een rol spelen. Het is voor ons echter te vroeg om nu al met concrete plannen te komen.

Dit proces komt voor ons te vroeg om heel concreet in te gaan op onze plannen voor de energietransitie. Wij zullen in het komende jaar onze visie vorm geven bij de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie. Het is duidelijk dat er nog een lange en ingewikkelde weg te gaan is. Wanneer wij in de nota “Hoeksche Waard Energieneutraal 2040 – Ruimtelijke Analyse” lezen dat daarin 382 hectare zonnepanelen op de daken als doelstelling is geformuleerd, waarvan op dit moment ca. 15 hectare is ingevuld, dan realiseren wij ons nog maar aan het begin te staan”, aldus de voorlopige reactie van HWDuurzaam op de omgevingswet.