Groene Energie

HWDuurzaam | om nu al 5 jaar de groenste energieleverancier

3m

Samen met de andere 40 lokale energie coöperaties binnen het om | nieuwe energie collectief, is HoekscheWaardDuurzaam | om opnieuw uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland. De energie die zij gezamenlijk opwekken in de regio van hun klanten, krijgt het rapportcijfer 10 van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. Iedereen in Nederland kan daarmee profiteren van de groenste energie, opgewekt in zijn of haar eigen buurt. Non-profit energie wint het daarmee van de grote commerciële partijen.

De directeur van het om | nieuwe energie collectief, André Dippell reageert enthousiast op het nieuwe succes: “Vijf jaar op rij een rapportcijfer 10 krijgen is een prachtige bekroning van het werk dat onze lokale energiecoöperaties verrichten. Gezamenlijk vormen wij een tegengeluid in Nederland doordat wij de regie over energie teruggeven aan de burgers. Wanneer je samen met je eigen buurt bepaalt in welke energie je waar investeert, creëer je draagvlak onder de bewoners. Zeker wanneer zij daarvan ook nog eens mee profiteren.”

“Wij zijn als non-profit organisatie gericht op het betaalbaar maken van duurzame energie voor iedereen. Onze winst wordt daarom gebruikt voor nieuwe projecten en voor het verlagen van onze energietarieven. Dat betekent dat hoe meer mensen met ons meedoen, hoe meer winst we kunnen teruggeven aan onze klanten. Daarmee zijn we een partij die het echt anders doet dan de rest.”

Het onderzoek vergeleek alle bekende energieleveranciers in Nederland. In totaal werd van 44 leveranciers onderzocht hoe duurzaam zij zijn op het gebied van investering, inkoop en levering van energie. Grote namen als Nuon, Essent en NLE scoren nog steeds erg mager en dragen weinig bij aan de verduurzaming van Nederland. Dat juist bij dit soort partijen het gros van de klanten te vinden is, zorgt voor een stagnatie van duurzaam Nederland.

Daarom is decentrale opwekking van energie zo belangrijk, vindt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda: “Zonder de decentrale opwekking van schone energie door burgers en bedrijven haalt Nederland zijn klimaatdoelstellingen niet. Steeds meer mensen willen zien waar hun energie vandaan komt en willen transparantie van de partij die ze dat aanbiedt.”

HWDuurzaam | om vormt, samen met meer dan veertig andere lokale energiecoöperaties, het om | nieuwe energie collectief. om | nieuwe energie is de lokale energieleverancier die duurzaamheid wil versnellen door duurzame energie betaalbaar te maken voor iedereen. Het collectief om | nieuwe energie hanteert zo laag mogelijk prijzen. Dat kan zij doen doordat zij geen winstoogmerk heeft. De winst wordt teruggegeven aan de klanten en aan de lokale coöperaties die deze middelen benutten om nieuwe projecten te starten. Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de prijs.

Wordt om | nieuwe energie even groot als de traditionele leveranciers, dan is zij de goedkoopste leverancier in de markt. Inmiddels bestaat het collectief uit ruim 40 lokale energiecoöperaties. Een overzicht van alle aangesloten coöperaties is te vinden op www.samenom.nl

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Groenste-stroom-zegel-rij.png