Bestuursnieuws

Coöperatie op zoek naar breder draagvlak

1m

HoekscheWaardDuurzaam gaat op zoek naar een breder draagvlak. De coöperatie gaat gewone leden en vrienden werven, naast de huidige beperkte groep betrokkenen: de 75 certificaathouders die tien jaar geleden als pioniers de coöperatie hebben opgericht en de afnemers van het eigen energiebedrijf OM Nieuwe Energie.

Tijdens de algemene ledenvergadering van HWDuurzaam op 21 maart 2019 is een voorstel voor een statutenwijziging besproken, waarin onder andere de overgang van certificaathouders naar gewone leden en vrienden wordt geregeld. Het doel van deze verandering is het creëren van een lagere drempel voor het lidmaatschap en daardoor een breder draagvlak onder de bevolking van de Hoeksche Waard.

Het is de bedoeling op deze wijze meer mensen te betrekken bij de doelstellingen van HWDuurzaam: het bevorderen van het gebruik van groene energie, waardoor de Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal zou kunnen zijn. Afnemers van gas en stroom van het eigen energiebedrijf OM, dat HWDuurzaam samen met 39 soortgelijke coöperaties heeft opgericht, zijn en worden automatisch lid. Daarnaast kan iedereen die dat wil voor een kleine éénmalige bijdrage lid worden (met stemrecht) of vriend (zonder bijdrage, maar dan ook zonder stemrecht).

De details van deze nieuwe aanpak moeten nog worden uitgewerkt in een definitieve statutenwijziging, die op de volgende ledenvergaering (19 maart 2020) wordt besproken.