Bestuursnieuws

Reactie op meer jaren begroting gemeentebestuur

1m

HoekscheWaardDuurzaam heeft gereageerd op de meer jaren begroting 2020-2023 van de gemeente Hoeksche Waard, die gemeenteraad op 29 oktober heeft behandeld. Namens de regionale energieco√∂peratie maakte het bestuurslid Piet Jansen gebruik van de gelegenheid tot inspreken. Hij ging daarbij in op de elementen van duurzaamheid in de verschillende uitvoeringsprogramma’s.

Jansen constateerde onder andere dat het thema duurzaamheid als enige van de zeven kernthema’s waarop de gemeente zich wil richten niet in een programma is uitgewerkt. “Gezien de intentie van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn, hadden wij een programma duurzaamheid verwacht waarin ook aandacht wordt besteed aan energieneutraliteit, energie- en warmtetransitie, klimaatneutraliteit en klimaatadaptatie”, aldus de reactie.

Het commentaar namens HWDuurzaam ondersteunde het voornemen voor het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimten, met name het rioleringsplan en stemde in met de plannen voor hergebruik van materialen. Geconstateerd werd dat de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen de energietransitie kan aanjagen. “Laten wij dat niet zien als een complex probleem, maar als een uitgangspunt waar wij positief mee moeten omgaan. Weerstanden oplossen kan leiden tot mooie ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij individuele inwoners of bedrijven zelf het initiatief nemen in de richting van een duurzame samenleving”.

Piet Jansen besloot met de oproep aan de gemeenteraad om duurzaamheid een hogere plaats te geven in zijn meer jaren visie.

De volledige reactie van HWDuurzaam is hier te downloaden: