Actualiteiten, Bestuursnieuws

HWDuurzaam roept politiek op tot samenwerking bij energietransitie

2m

“Aan de energietransitie zitten minder aangename kanten voor mens en milieu. De geopolitieke veranderingen van de laatste weken hebben aangetoond dat we toch enig nadeel voor lief moeten nemen. Als zelfs uit Groningen geluiden komen dat de gaskraan eventueel toch wat verder open kan, dan mogen wij in de Hoeksche Waard ook wel wat positiever op windturbines en zonneweiden reageren.”

Dat schrijft HWDuurzaam na de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week in een brief aan de politieke partijen in de Hoeksche Waard. In de brief feliciteert de regionale duurzaamheids- en energiecoöperatie de partijen met hun resultaat bij de stembus en doet op hen een beroep om in de komende jaren samen te werken aan de noodzakelijke energietransitie. De gebeurtenissen in de afgelopen weken hebben die alleen maar urgenter gemaakt, zegt HWDuurzaam.

De brief: “We hebben in de Hoeksche Waard duurzaamheid tot een belangrijk facet van de besluitvorming zien uitgroeien. De ombouw naar duurzame energie is al gestart, maar zal nog moeten versnellen. De ene partij legt daar meer nadruk op dan de andere, maar de wil tot verduurzaming zien wij bij alle partijen. Klimaateisen zijn hierin leidend, maar de geopolitieke situatie waarin we zijn beland, zal de motivatie nog versterken.”

HWDuurzaam pleit voor een Uitvoeringsteam Energietransitie, waarin alle betrokkenen samenwerken. Dat team moet volgens de coöperatie onder leiding komen te staan van één wethouder duurzaamheid, niet zoals in het huidige gemeentebestuur verdeeld over meerdere wethouders.

“Alle politieke partijen hebben beloofd permanent met de burgers in contact te blijven. Dat kan door die burgers ook formeel in zo’n Uitvoeringsteam te betrekken. Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de grote mate van deskundigheid die aanwezig is bij burgers, kunnen de inzichten die via Nederlandse en EU-wetgeving van het IPCC komen, vertalen in Eigenheid van de Hoeksche Waard.

Mogelijk kan zo’n Uitvoeringsteam uitmonden in een eigen “energiebedrijf”, dat vooral coördinerend of bemiddelend werkt. Geen energieproductie of -verkoop, maar eigen beheer van de energie infrastructuur. Misschien wel een eigen batterijfunctie, waar de huidige wetgeving niet in voorziet”, aldus de ideeën van HWDuurzaam.

De volledige tekst van de brief luidt als volgt: Brief aan partijen HW – Uitvoeringsteam Energietransitie maart 2022