Bestuursnieuws

HWDuurzaam vraagt Stuurgroep RES achtergrond-gegevens over toekomstig energieverbruik

2m

HoekscheWaardDuurzaam heeft de Stuurgroep voor de Regionale Energiestrategie (RES) gevraagd om haar achtergrondgegevens over het toekomstige energieverbruik in relatie tot het aantal benodigde windmolens en zonneweiden. De voorzitter van de regionale energie- en duurzaamheidscoöperatie, Daan den Ouden, doet dat in een brief aan de Stuurgroep naar aanleiding van de tweede meedenkbijeenkomst over de RES die op 21 januari in het gemeentehuis in Oud-Beijerland is gehouden.

“Met veel waardering heeft HWDuurzaam gezien dat daar een scenario is gepresenteerd, waarin met aannames het toekomstige energieverbruik in de Hoeksche Waard is vertaald naar groene opwekking, zo schrijft hij. “Uiteraard was op de gepresenteerde slides niet te lezen wat de aannames bij deze berekeningen zijn geweest. Aangezien het toekomstige energieverbruik bepalend is voor de behoefte aan toekomstige groene energiebronnen willen wij graag beschikken over het door u berekende scenario, inclusief uw aannames. Wij verzoeken u ons deze gegevens zo spoedig mogelijk toe te sturen.”

“Het lijkt HWDuurzaam van essentieel belang dat er een door de inwoners van de Hoeksche Waard gedragen beeld ontstaat van het in de toekomst te verwachten energiegebruik, om de maatregelen te kunnen toetsen, die tot doel hebben in deze gemeente energieneutraal te worden”, zo vervolgt de brief.

In haar eigen berekeningen komt HWDuurzaam uit op andere uitkomsten dan de cijfers die op 21 januari zijn gepresenteerd. Den Ouden: “Veel hangt hierbij af van de bijdrage van energiedragers voor warmte en voertuigbrandstoffen. Deze bijdrage wordt o.a. in de www.klimaatmonitor.databank.nl van Rijkswaterstaat veel hoger ingeschat (totaal zelfs meer dan 80% van het energieverbruik) dan het elektriciteitsverbruik (kleiner dan 20%)”.

“De transitie van deze energiedragers naar CO2 vrije opwek is essentieel. Wij pleiten voor heldere aannames om een robuust scenario voor een schone toekomst van de Hoeksche Waard te ontwikkelen. Daaruit volgt dan vanzelf een discussie over aantallen benodigde windmolens en zonneweiden. Dat lijkt ons de juiste volgorde”, zo besluit de brief van HWDuurzaam.