Actualiteiten, Postcoderoos

HWDuurzaam zoekt nog steeds deelnemers aan nieuwe Postcoderoos-projecten

2m

HoekscheWaardDuurzaam zoekt nog altijd deelnemers aan nieuwe postcoderoosprojecten in de gemeente Hoeksche Waard. Na een aankondiging begin juni 2020 in de regionale krant Het Kompas hebben zich weliswaar enkele tientallen belangstellenden gemeld, maar de coöperatie heeft meer deelnemers nodig om een nieuwe project te kunnen starten. Gegadigden voor nieuwe projecten zijn welkom.

Tot de activiteiten van HWDuurzaam behoren sinds enkele jaren ook postcoderoosprojecten, waarmee het mogelijk is groene stroom op te wekken via zonnepanelen op daken in de buurt. Niet iedereen is in de gelegenheid om zonnepanelen op het dak van zijn eigen huis te installeren.

Voordeel

Daarom heeft de Rijksoverheid de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ in het leven geroepen, ook wel de ‘postcoderoos-regeling’ genoemd, omdat deelnemers aan zo’n coöperatie of project in aangrenzende postcodes moeten wonen. Particulieren kunnen investeren in duurzaamheid door via een energiecoöperatie energie af te nemen die in hun directe omgeving is opgewekt. Daarmee behalen zij een financieel voordeel bij verrekening met de energiebelasting.

Zo heeft HWDuurzaam enkele jaren geleden het initiatief genomen om zonnepanelen te realiseren “op het dak van de buren”. Inmiddels is aan het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland het eerste project in de gemeente Hoeksche Waard uitgevoerd en in werking. Na de voltooiing van dit postcoderoosproject, met 276 zonnepanelen voor 35 eigenaren van woningen, wil HWDuurzaam nu een stap verder gaan en meerdere projecten in de hele Hoeksche Waard starten.

Eigenaren en huurders

Zowel eigenaren als huurders van woningen kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden deelnemen aan een van de nieuwe projecten. Door de aanschaf van grotere aantallen zonnepanelen is een lage prijs mogelijk en de deelnemers hebben geen zorgen over de aanleg en het onderhoud van de zonnepanelen. Zij zijn ook niet afhankelijk van de zg. salderingsregeling, waarbij de vergoeding voor terug geleverde stroom langzamerhand wordt beperkt. Met de Belastingdienst wordt een afspraak gemaakt voor 15 jaar. En bij verhuizing binnen het postcodegebied kunnen deelnemers de zonnepanelen gewoon meenemen.

Volgend jaar worden er wijzigingen aangebracht in de subsidieregeling voor postcoderoosprojecten. Een versoepeling is dat deelnemers die verhuizen naar een woning buiten het postcodegebied lid kunnen blijven van de coöperatie. In de nieuwe regeling verandert ook de uitbetaling van het belastingvoordeel. Nu loopt die via de energieleverancier, vanaf volgend jaar wordt de subsidie uitbetaald aan de energiecoöperatie, die vervolgens de opbrengsten verdeelt onder de leden.

Aanmeldingen welkom

Wie wil deelnemen aan een van de projecten van HWDuurzaam kan nog altijd vrijblijvend, dus zonder verplichtingen, een mailtje sturen naar:  info@hoekschewaardduurzaam.nl  Wilt u ook groene stroom opwekken met zonnepanelen, maar heeft u geen geschikt eigen dak? Meldt u dan nu aan voor een van de nieuwe postcodeprojecten.

Op een eerste oproep in Het Kompas heeft de HWDuurzaam zo’n 15 nieuwe aanvragen ontvangen. Om een volgend postcoderoosproject te kunnen uitvoeren zijn meer deelnemers nodig. Bij het project van de coöperatie Vierwiekenplein ging het om 35 particulieren die definitief wilden meedoen. Wie serieuze interesse heeft, kan zich nog altijd melden via: info@hoekschewaardduurzaam.nl.