Actualiteiten, Bestuursnieuws

HWDuurzaam maakt beleidsplan voor komende vijf jaar

1m

In haar nieuwe beleidsplan voor de komende 5 jaar legt HWDuurzaam het accent op drie werkvelden: kennisoverdracht (o.a. door het organiseren van lezingen over duurzaamheid), werving van leden, donateurs en nieuwe energieklanten en de uitvoering van projecten, waaronder bemiddeling bij zonneparken en zonnepanelen op schooldaken.

Wat betreft de warmtetransitie is HWDuurzaam er voorstander van te streven naar het volledig stoppen met aardgas in 2040. Dat is een verdergaand doel dan het gemeentebestuur zich heeft gesteld. Dat wil in dat jaar een klein deel van de woningen en een aanzienlijk deel van de bedrijfsgebouwen nog op gas verwarmen. HWDuurzaam stelt voor een studie uit te voeren naar de haalbaarheid van een of meer warmtenetten in de Hoeksche Waard.

Op het terrein van de aanleg van zonneparken spreekt de organisatie zich uit voor een aantal criteria, waaronder voorafgaande inspraak van omwonenden, 50% lokaal eigendom en aanleg op agrarisch ongeschikte grond of in projecten met winst voor de natuur of klimaat adaptatie.

Het concept beleidsplan 2021-2026 is besproken tijdens de algemene ledenvergadering van HWDuurzaam op 8 juni. In een volgende fase zal het bestuur er een Activiteitenplan met concrete voorstellen en een tijdschema aan toevoegen. Het definitieve beleidsplan wordt vastgesteld tijdens de najaarsvergadering van HWDuurzaam.

Meer bijzonderheden staan in deze presentatie:

Beleidsplan HWD 2021-2026

De actuele tekst van het beleidsplan is hier te downloaden:

Beleidsplan HWDuurzaam 2021-2026