Actualiteiten, Bestuursnieuws

Ledenvergadering in principe akkoord met deelneming in zonnepark-projecten

2m

Tijdens de digitale algemene ledenvergadering van HWDuurzaam is op 25 november o.a. overlegd over de mogelijke toekomstige rol van de coöperatie als energiebedrijf voor de Hoeksche Waard en de daarbij behorende projecten en vormen van samenwerking. Voorzitter  Daan den Ouden: “Wij houden ons nu bezig met de vraag of  HWDuurzaam het nieuwe energiebedrijf Hoeksche Waard wordt. Geen windmolens, maar wel een stuk of vijf grootschalige zonneweiden, goed ingepast in de omgeving en op de juiste plaats gesitueerd, zijn volgens ons noodzakelijk om energieneutraal te worden. Natuurlijk gaat dit samen met veel zonnepanelen op daken, maximale besparing en toepassen van nieuwe technieken op het gebied van warmte en mobiliteit. Dit maakt een heel andere veel meer lokale energievoorziening noodzakelijk dan nu het geval is.

Voor de windmolens in de Hoeksche Waard zijn alle opbrengsten gegaan naar de projectontwikkelaars. Dat willen we voor de zonneweiden niet. Vandaar dat het bestuur van HWDuurzaam er, na lang aarzelen, voorstander van is om daadwerkelijk het 50% plaatselijk belang in te vullen. Daarmee blijft in ieder geval 50% van de winst van deze projecten beschikbaar voor de inwoners van de Hoeksche Waard. Het lijkt eenvoudig, maar het betekent wel dat we verantwoordelijk worden voor projecten van tientallen miljoenen Euro’s. Dat gaat niet zomaar. We hebben daar de hulp van de gemeente bij nodig in de vorm van garanties, van de inwoners van de Hoeksche Waard in de vorm van steun maar ook van medefinanciering door crowdfunding.
Zonder steun van de Hoeksche Waard gaat het niet!”, zo stelde de voorzitter van HWDuurzaam.

Voor drie zonnepark-projecten heeft HWDuurzaam inmiddels intentieverklaringen of samenwerkingsovereenkomsten, over twee andere is de coöperatie in discussie. De algemene ledenvergadering gaf in principe toestemming voor het afsluiten van intentieverklaringen met potentiële partners en het voorbereiden van een aandeelhoudersovereenkomst met deze partners.

Tijdens de jaarvergadering gaf de voorzitter van HWDuurzaam verder een terugblik op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar op het gebied van duurzaamheid en de positie van HWDuurzaam: “De ontwikkelingen gaan namelijk snel en de rol van plaatselijke coöperaties in de energietransitie wordt steeds belangrijker. HWDuurzaam is voor de gemeente gesprekspartner in de discussie over de Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitie Visie Warmte. Wij spannen ons in voor meer biodiversiteit en klimaatadaptatie, maar ook voor meer opwekking van groene energie (zonder extra windmolens). Wij denken dat lokale energie systemen, waarbij vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn, steeds belangrijker worden. Het is niet ondenkbaar dat de tijd van plaatselijke energiebedrijven weer terugkomt. Zeker is ook dat de afspraak in het Klimaatakkoord van 50% maatschappelijke deelname door plaatselijke partijen, zoals energiecoöperaties, daar wat ons betreft een versnelling in heeft gegeven”, aldus Den Ouden.