Actualiteiten

Marjan Minnesma (Urgenda) over energietransitie: “Het kan als je het wilt”

4m

De opwarming van de aarde verloopt sneller en de zeespiegelstijging gaat veel harder dan verwacht, maar er zijn ook nog altijd tal van maatregelen die overheden en bedrijven kunnen treffen en bijdragen die particulieren kunnen leveren aan een tijdige energietransitie: naar 100% duurzame energie in het jaar 2030. Dat geldt ook voor de Hoeksche Waard.

Er is sprake van een grote urgentie, maar het kan als je het wilt. Die verontrustende maar ook hoopvolle boodschap bracht op 23 januari Marjan Minnesma, directeur van Urgenda en een van de leidende figuren in de klimaatbeweging in Nederland, tijdens een lezing in Oud-Beijerland op uitnodiging van de energie- en duurzaamheidscoöperatie HoekscheWaardDuurzaam en HWLandschap. De bijeenkomst, in het gebouw van HWWonen, werd bijgewoond door circa 150 belangstellenden uit deze regio.

55 puntenplan

Mevrouw Minnesma ging tijdens haar lezing uitgebreid in op de mogelijkheden om nog in het lopende jaar de 25% CO2 reductie te bereiken, waarover haar organisatie in de afgelopen jaren een langdurig proces tegen de staat heeft gevoerd. Daarvoor heeft Urgenda inmiddels, samen met 800 andere maatschappelijke organisaties, een 55 punten plan gemaakt, waarin veel gevarieerde (dure en goedkope) oplossingen zijn opgenomen. Allemaal maatregelen voor verduurzaming voor overheden en particulieren om in het jaar 2030 gebruik te maken van 100% duurzame energie.

Overheden kunnen heel veel doen, zei zij. Als een van de mogelijke stappen noemde Minnesma de huurdersheffing die het Rijk nu oplegt aan de woningcorporaties in ons land en die 2 miljard voor de schatkist oplevert. Dat geld kan ook worden gebruikt om 200.000 woningen energieneutraal te maken.

Industrie

Ook bij de zware industrie zijn er voldoende mogelijkheden. Gesprekken met ‘grote uitstoters’ hebben haar geleerd dat die allemaal plannen klaar hebben liggen voor 0 uitstoot. Mevrouw Minnesma noemde als voorbeeld Tata Steel, dat in staat is in 2030 geheel zonder CO2 te produceren. Alleen wordt de prijs van het geproduceerde staal dan wel 10% hoger.

Voor particulieren zag zij ook tal van mogelijkheden om bij te dragen aan minder vervuiling en daarmee aan het halen van de landelijke klimaatdoelen (led verlichting, banden op spanning, tegengaan van sluipverbruik, enz.). “Het kan als je het wilt. Er is geen technische beperking en er is geen financiële beperking”.

In dat verband verwees zij naar berekeningen volgens welke huiseigenaren in de komende 10 à 15 jaar gemiddeld 35.000 Euro aan energie zullen besteden. Dat bedrag kunnen zij ook inzetten voor energiebesparende maatregelen. Als veelbelovende ontwikkelingen zag de Urgenda-directeur verder o.a. de verwachte toeneming van elektrisch rijden en de snelle ontwikkeling van de infrastructuur voor oplaadmogelijkheden.

Kritisch  over RES

Kritisch was mevrouw Minnesma over het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES), dat op dit moment in 30 regio’s in ons land gaande is, ook in de Hoeksche Waard: “Dit betekent weer twee jaar praten, terwijl we allang weten hoe het moet”. Zij vreesde dat bij de samenstelling van de RES teveel de nadruk komt te liggen op grootschalige maatregelen, terwijl ook eenvoudige stappen goed toepasbaar zijn.

Verder pleitte zij voor een veel creatiever toepassing van zonnepanelen waarbij tal van variaties mogelijk blijken en sprak zij zich in dit verband uit tegen warmtenetten op biomassa. Mevrouw Minnesma kondigde aan dat Urgenda binnenkort komt met een handboek met adviezen voor RES-gebieden.

Hoeksche Waard

In de discussie kwamen o.a. de mogelijkheden voor een duurzame toekomst van de Hoeksche Waard ter sprake. Marjan Minnesma zag mogelijkheden voor de agrarische sector om verder te investeren in gezonde grond en biodiversiteit en pleitte ervoor om meer samen met deze sector aan oplossingen te werken. Naar haar mening is er meer onderzoek nodig naar de mogelijkheden die nu al worden verkend van anders of minder ploegen, bemesten en bespuiten.

De woningcorporatie HWWonen, die 25 tot 30% van het woningbezit in de Hoeksche Waard beheert, gaat bij al haar nieuwbouwprojecten al uit van “0 op de meter” en streeft sinds vorig jaar naar het energiezuiniger maken van enkele honderden woningen per jaar. Veel van het woningbezit van HWWonen stamt uit de jaren (19)60 en 70. In die categorie is in de komende jaren veel grootschalig onderhoud nodig. HWWonen probeert dat te combineren met energiebesparende maatregelen, zo meldde Paul de Bruijn, directeur-bestuurder van HWWonen.

De voorzitter van HWDuurzaam, Daan den Ouden, kondigde aan dat, na het Postcoderoosproject Vierwiekenplein in Oud-Beijerland, dat in maart van dit jaar zal worden uitgevoerd, nog tien daken van HWWonen in de Hoeksche Waard beschikbaar komen voor dergelijke projecten.

De volledige presentatie van Marjan Minnema is hier te downloaden: