Actualiteiten

“Meer regionale producten van land- en tuinbouw in supermarkten in Hoeksche Waard”

2m

  • Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland.

Supermarkten in de Hoeksche Waard moeten meer producten van Hoekschewaardse boeren en tuinders aanbieden. De agrarische sector moet samen met de gemeente de keten verkorten. Dat zei de voorzitter van LTO Nederland, Sjaak van der Tak, op 20 januari 2022 tijdens een discussie over de samenwerking met de natuur- en milieusector bij het verduurzamen van deze regio.

De LTO is hier ook landelijk mee bezig. In alle supermarkten in Nederland moeten meer Nederlandse producten worden aangeboden. Dat heeft te maken met de kwaliteit van deze producten, beperking van de stikstofuitstoot en het belang van de energietransitie. Die transitie halen wij niet zonder verdienmodel voor de land- en tuinbouw. De prijzen in de supermarkt zijn te laag voor kwalitatief goede, duurzaam geproduceerde producten, aldus Van der Tak.

Voedsel van dichtbij

– Alex Ouwehand, directeur Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland.

Tijdens een digitale discussie, georganiseerd door de regionale coöperatie HoekscheWaardDuurzaam, wisselde hij van gedachten over ontwikkelingen in het landelijk gebied met Alex Ouwehand, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Ouwehand is van mening dat landbouw en natuurbeheer elkaar kunnen versterken. Hij onderschreef het pleidooi van Van der Tak voor meer aandacht voor de urgentie van zoet water in het belang van de landbouw. “Goede waterkwaliteit is essentieel voor het in stand houden van de biodiversiteit.”

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland zet zich al sterk in voor natuur-inclusieve landbouw en zoekt daartoe samenwerking met de agrarische sector. De federatie is dan ook voorstander van voedsel van dichtbij, een eerlijke prijs voor de boer, producten die zijn verbouwd met respect voor het landschap en transparantie over herkomst en kwaliteit van producten van land- en tuinbouw, zo zei Ouwehand. Hij vindt dat de betrokkenen hierover met de supermarkten in gesprek moeten. Met een verwijzing naar goede ervaringen met een dergelijk model in de Krimpenerwaard adviseerde hij een lokale campagne op te zetten.

Kritiek op RES

Ouwehand had kritiek op de Regionale Energie Strategie (RES) die in de afgelopen jaren door de gemeente Hoeksche Waard is ontworpen: “Er kan nog wel een tandje bij op het terrein van o.a. participatie, 50% lokaal eigendom, plannen voor aanleg van de infrastructuur en kleinschalige zon op daken”. LTO-voorzitter Van der Tak pleitte er voor “de RES groter te maken. Dit gaat niet alleen over energietransitie maar ook over andere aspecten van duurzaamheid”. Hij sprak zich verder uit voor energiezuinigheid, het gebruik van groene energie en voor zonnepanelen op (nieuwe) daken. “Wij moeten bij voorbeeld asbestdaken vervangen door zonnedaken. Voor de financiering van zulke projecten kunnen wij afspraken maken met banken”.

Alex Ouwehand wil met de agrarische sector doorpraten over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. “Er zijn al zoveel voorbeelden bekend van bedrijven die het doen zonder bestrijdingsmiddelen”. De digitale discussie via Zoom werd door bijna 70 belangstellenden gevolgd.