Actualiteiten, Bestuursnieuws

HWDuurzaam boekte voordelig saldo over 2021

1m

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, op dinsdag 17 mei jl. in het NLC-gebouw in Numansdorp, heeft HoekscheWaardDuurzaam de jaarrekening 2021 vastgesteld.  De coöperatie boekte over het afgelopen jaar een voordelig saldo van rond € 18.000, dat voornamelijk te danken is aan de exploitatie van een aantal laadpalen. Er is een eigen vermogen opgebouwd van circa €30.000. De BV HW Energie, waarvan de coöperatie eigenaar is, ondernam in het afgelopen jaar geen activiteiten, maar wordt in stand gehouden voor latere eventuele deelname aan projecten.

De voorzitter van HWDuurzaam, Piet Jansen, gaf een terugblik geven op de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het afgelopen jaar en bezag de verwachtingen voor het lopende jaar. Hij verwees naar het Beleidsplan 2021-2026, dat in deze bijeenkomst werd vastgesteld en dat de plannen van de coöperatie formuleert op het gebied van kennisoverdracht, werving en projecten. Hij meldde ook dat het bestuur het gemeentebestuur recent een document heeft aangeboden waarin het de politiek aanspoort om samen met HWDuurzaam en anderen na te denken over een regionaal energiebedrijf. “Een nieuw college, nieuwe kansen. Wij hebben haast, gezien de te verwachten stijging van de temperatuur en de zeespiegel. Wij moeten de energietransitie versnellen”, aldus Jansen.

Na de ledenvergadering hield André Dippell, directeur van de landelijke energiecoöperatie OM | Nieuwe Energie, een lezing over de huidige energiemarkt en het toekomstperspectief.

In de rubriek Informatie op deze website staan alle documenten die betrekking hebben op de jaarvergadering, waaronder de jaarverslagen 2021 van de coöperatie en HW Energie en het beleidsplan tot 2026.