Actualiteiten

Politieke partijen discussiëren over de energietransitie

3m

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben op donderdag 3 maart woordvoerders van elf politieke partijen van gedachten gewisseld over de energietransitie in de Hoeksche Waard. Bij het debat in het NLC-gebouw in Numansdorp, georganiseerd door HWDuurzaam, was alleen de nieuwe partij VoorWaards HW verhinderd.

“Kunnen wij de energietransitie versnellen? Over 10 jaar (in 2032) zitten wij al op een temperatuurverhoging van 1½ graad”, zo formuleerde HWDuurzaams voorzitter Piet Jansen de urgentie van het onderwerp. Bauke Rintsma, lijsttrekker van Waardig Ouder Worden (WOW), vindt dat we er heel erg laat mee zijn. Volgens Pim Booman (D66) hadden we al veel eerder moeten beginnen. Vincent Rietvelt (GroenLinks) is bezorgd dat afspraken over het tegengaan van klimaatverandering zo gemakkelijk weer worden losgelaten. Hij vond het “niet te verteren dat er nog steeds nieuwe huizen worden gebouwd, die niet duurzaam zijn. Die moeten we straks ook weer compenseren”.

Paul Rijken (CDA) vond dat wij in de Hoeksche Waard veel doen aan de energietransitie, al meende ook hij dat wij te veel tijd nemen om die vorm te geven. Gerjan Neele (SGP) wees op het uitvoeringsplan duurzaamheid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Hij sprak de opvatting tegen dat er in de afgelopen periode niets is gedaan voor de energietransitie.

Meer circulair

Over de aanpak van het probleem werd verschillend gedacht. Zo pleitte Huibert Steen (ChristenUnie), in het zittende college wethouder duurzaamheid, voor een veel meer circulaire economie en een mentaliteitsverandering om die te bereiken. Neele wees op het belang van de infrastructuur: “Wij zijn niet klaar voor de transitie”. Volgens VVD-woordvoerder Odila Sibrijns moet nog draagvlak voor de veranderingen worden gezocht: “Mensen zijn met heel andere dingen bezig”.

Verschillende partijen pleitten voor meer informatie over mogelijkheden om mee te doen aan energiebesparing, woningisolatie en ombouw naar minder gas en meer elektriciteit. Geef mensen specifieke informatie over hun huis, wat daarvoor nodig is en welke mogelijkheden er zijn, vroeg Marga van Hulst (BurgerBelangen). Rintsma vond het tijd om de veel te hoge energiebelasting in te zetten om burgers te helpen met ombouw naar duurzame energie. Rietvelt dacht aan vrijwilligers die mensen één op één kunnen helpen. Ruben Smit (PvdA) vroeg om meer inspanningen om mensen mee te krijgen.

HWDuurzaam wil samen met de gemeente plannen maken voor de uitvoering. Deze organisatie denkt aan energiewinkels en energiecoaches voor voorlichting aan het publiek en aan een regionaal energiebedrijf om de infrastructuur voor de transitie te verzorgen en op die manier zelf de regie te voeren over onze energievoorziening. Dat laatste voorstel vond bij geen van de partijen steun.

Wie betaalt het?

De discussie ging ook over de financiering van de energietransitie. Wie gaat het allemaal betalen? John Stuurman, oud-wethouder van Oud-Beijerland en nu voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, stelde dat 30% van de inwoners van de Hoeksche Waard hulp nodig heeft om de eigen energietransitie uit te voeren en te betalen. Hij pleitte voor een taskforce van deskundigen op dit gebied, die plannen maken voor iedereen en daarop kunnen worden afgerekend.

De laatste vraag die discussieleider Jantien van den Berg aan de orde stelde was: hoe krijgen wij in de praktijk de energietransitie voor elkaar. Zijn er genoeg vakmensen beschikbaar? Zijn bedrijven en scholen voorbereid? Volgens HWDuurzaam ligt hier een taak voor de gemeente samen met maatschappelijke organisaties. Brandon Ridderhof (Lokalen HW) wees op de investeringen die in de afgelopen jaren zijn gedaan in het Actief College en het Samenwerkende Beroeps Onderwijs (SBO). Rietvelt pleitte voor betere aansluiting tussen VMBO en MBO zoals Flakkee die kent. Bas Boelhouwers (Constructief HW) wil ondernemers raadplegen over de beste aanpak. Marga van Hulst vond dat in nieuwe wijken nieuwe technieken voor de transitie moeten worden toegepast.

De voorzitter van HWDuurzaam, Piet Jansen, drong er aan het slot van de discussie bij de partijen op aan in de komende vier jaar met elkaar en met zijn organisatie in gesprek te blijven over de energietransitie.

(Dit verslag is eerder gepubliceerd op de website www.hetkompasonline.nl)