Actualiteiten, Groene Energie

Studie HWDuurzaam: Noordelijk deel Hoeksche Waard geschikt voor warmtenet

2m

Het noordelijk gedeelte van de Hoeksche Waard, het dichtst bevolkte deel, is geschikt voor de aanleg van een warmtenet dat wordt verwarmd via geothermie, warmte uit de aarde. Een aansluiting op een warmtenet is mogelijk voor elk huishouden en elk bedrijfsgebouw. Afhankelijk van de situatie bedragen de kosten ongeveer 15.000 euro per woning.

Dit staat in een studie over de technische haalbaarheid van geothermie in de Hoeksche Waard, die is uitgevoerd onder leiding van HoekscheWaardDuurzaam. De regionale energie- en duurzaamheidscoöperatie heeft het verslag van het onderzoek gepresenteerd bij het overleg over de Regionale Structuur Warmte (RSW) als onderdeel van haar ideeën voor het volledig vervangen van het gebruik van aardgas.

Warmte uit de aarde

Geothermie is warmte uit de aarde, die door middel van water wordt opgepompt van grotere diepte (500-4000 m.) Die warmte wordt in grote warmtenetten door een buizenstelsel met water gedistribueerd. Geothermie is voor de Hoeksche Waard een nieuwe techniek.

HWDuurzaam verwacht dat in de komende jaren meerdere geothermie-projecten in deze omgeving mogelijk zijn. Haar doelstelling is om in 2040 15% van de woningvoorraad aangesloten te hebben op geothermie. Op die manier is een besparing van 5,3 miljoen m3 aardgas te bereiken. Voorgesteld wordt om samen met een aantal betrokken partijen een haalbaarheidsstudie uit te voeren.

Eerste stap

HoekscheWaardDuurzaam ziet de uitkomsten van het onderzoek als een eerste stap de toepassing van geothermie in deze gemeente. Vervolgens moet bepaald worden welke gebieden op een warmtenet zouden kunnen worden aangesloten. Dit kan dan worden vastgelegd in de warmte transitievisie als onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES), waaraan op dit moment door regionale overheden en organisaties wordt gewerkt.

Een aantal bedrijven, waaronder Shell Geothermie en HVC, hebben inmiddels vergunningen aangevraagd voor de winning van aardwarmte. HoekscheWaardDuurzaam heeft het plan om in overleg te gaan met verschillende partijen om een businesscase te maken voor geothermie in de Hoeksche Waard.

NAM-putten

De studie doet concrete voorstellen voor de toepassing van de techniek. Zo wordt voorgesteld te onderzoeken in hoeverre één of meer van de bestaande gasputten van de NAM geschikt kunnen worden gemaakt voor winning van geothermische warmte. Met name de putten aan de Langeweg in Oud Beijerland kunnen interessant zijn voor de toepassing van geothermie voor de te realiseren wijk ten zuiden van de Kwakscheweg.

Het rapport is een literatuurstudie, onder regie van een bestuurslid van HWDuurzaam uitgevoerd door een student chemische technologie aan de Hogeschool Rotterdam. De organisatie Energie Beheer Nederland (EBN), die meewerkt aan het energie- en klimaatbeleid van de regering, heeft steun verleend aan het onderzoek en heeft ook medewerking toegezegd aan de verdere uitwerking.