Actualiteiten

“Huidige plannen voor groene energie dekken al 2/3 van de behoefte”

3m

Met de huidige plannen voor wind- en zonne-energie in de Hoeksche Waard wordt al twee-derde deel van de toekomstige energiebehoefte van deze gemeente gedekt. Andere projecten voor eigen energie opwekking en mogelijkheden voor besparingen zullen nagenoeg voldoende zijn voor een energie-neutrale toekomst van de Hoeksche Waard.

Dit zei de voorzitter van HoekscheWaardDuurzaam, Daan den Ouden, op 13 februari tijdens een toelichting op de visie van zijn coöperatie op de energietransitie. Hij sprak in het gemeentehuis in Oud-Beijerland tijdens een informatieoverleg met de woordvoerders duurzaamheid en RES (Regionale Energie Strategie) uit de gemeenteraad van Hoeksche Waard.

Groene elektriciteit

Den Ouden berekende de toekomstige behoefte aan groene elektriciteit voor de gemeente Hoeksche Waard op totaal circa 670.000 MWh, namelijk:

  • Voor verkeer en vervoer (incl. binnenvaart en snelwegen plus mogelijkheden tot besparing): 240.000 MWh.
  • Voor huizen en gebouwen (met toepassing van geothermie en warmtepompen): 160.000 MHw.
  • Het huidige elektriciteitsverbruik (incl. 20% besparingsmogelijkheden): 270.000 MHw.

“Met de huidige plannen voor 28 windmolens, de huidige zonnepanelen op daken en de geplande zonneweiden op het terrein van de Suiker Unie gaan we in de Hoeksche Waard ca. 435.000 MWh groene elektriciteit produceren. Met andere woorden: 2/3 doen we al. Als we verder inzetten op zon op daken (zie de LTO-studie over zon op daken bij boeren, energie neutrale gebouwen van overheid en scholen, meer zon op daken bij particulieren en industrie en de inzet van HW Wonen voor haar woningbestand) dan moet dit toch iets van 100.000 MWh kunnen opleveren”, aldus Den Ouden.

Zoeklocaties beperken

“Geothermie en TEO, TEA en TED (energie uit oppervlakte-, afval- en drinkwater) moeten samen toch ook 50.000 MWh kunnen opleveren. Het 55 puntenplan van Urgenda vol ideeën voor energiebesparing en een goede aansluiting op het openbaar vervoer van de Randstad doen de rest. Misschien komen we dan nog iets tekort, waardoor we moeten aanvullen met enkele windmolens of zonneweiden. Ook hier speelt gemeentebeleid weer een belangrijke rol. De eerste prioriteit nu is een goed transitieplan te maken. Wij willen graag meewerken aan dit plan dat is toegesneden op de Hoeksche Waard. Dan zien we vanzelf of er nog iets extra’s nodig is. Veel zal dat in de optiek van HWDuurzaam niet zijn”, verwachtte hij.

Het voorstel van HWDuurzaam is de zoeklocaties voor windmolens en zonneweiden te beperken tot de Noordrand en de directe omgeving van de Haringvlietbrug. Een concrete invulling is, aldus Den Ouden, pas nodig na het gereed komen van het transitieplan. Bij die concrete invulling moet het uitgangspunt van lokaal en maatschappelijk eigendom, zoals verwoord in het Klimaatakkoord, worden opgenomen, zo zei hij.

Andere aanpak RES

Wij willen onze expertise inzetten om te komen tot een goed plan. De voorzitter van HWDuurzaam deed de raadsleden het voorstel om op korte termijn te beginnen met de vorming van drie projectteams (verkeer, vervoer en elektriciteit). Het transitieplan kan dan volgens hem in een maand gereed zijn. Hij deelde ook mee dat HWDuurzaam, samen met HW Landschap, LTO Noord afdeling Hoeksche Waard en de Stichting Behoud HW Polderlandschap, recent aan de Stuurgroep RES een voorstel heeft gedaan voor een wijziging van de aanpak van de RES in deze richting.

De volledige tekst van de visie van HWDuurzaam op de energietransitie in de Hoeksche Waard staat in dit document: