Actualiteiten

Voorzitter HWDuurzaam in eindejaarsbrief: “In 2023 starten met plannen voor Energieneutraal 2040”

3m

 

“Wij zullen moeten werken aan opwek en gebruik van energie op dezelfde locatie: de Hoeksche Waard. Aan onze opdracht voor 2030 op basis van de Regionale Energie Strategie (RES) is redelijk voldaan, aan onze zelf opgenomen taak voor een energie neutrale Hoeksche Waard in 2040 moeten we nog beginnen”. Dit schrijft de voorzitter van HWDuurzaam, Piet Jansen, in een nieuwsbrief rond de jaarwisseling aan de leden, energieklanten en andere relaties van de regionale duurzaamheidscoöperatie.

In zijn eindejaarsbrief overziet Jansen de zorgelijke ontwikkelingen op wereldniveau, waarna hij inzoomt op de nabije toekomst in onze directe omgeving: “Welke vormen van energie en welke opslag hebben we op ons eiland nodig? Waar gaan we dat plaatsen? De gemeente wil niet meer een beoordelende, maar een uitnodigende functie hebben. Laten alle leden van OM | Nieuwe Energie zich uitgenodigd voelen tot zo veel mogelijk initiatieven. Initiatieven zijn niet alleen welkom, maar broodnodig”, aldus de voorzitter.

Misschien wel de hoogte in?

“Dat niet alles overal kan, weten we inmiddels wel. We zullen moeten woekeren met de ruimte op ons eiland. Onze agrarische economie zal moeten aanpassen, net zoals wij ons als consumenten moeten aanpassen. Laten we groente en fruit eten dat geen kilometers gemaakt heeft. Laten we bestaande natuur beschermen en nieuwe natuur creëren: zonneweiden combineren met een groot stuk stiltenatuur geeft groene energie en herstel van biodiversiteit.

Door extensivering van de landbouw in verband met de stikstofproblematiek moeten we geen goede agrarisch grond opofferen, maar aan de noordrand van de Hoeksche Waard zijn nog wel oude slibdepots waarop voedselproductie langzaam aan te riskant wordt. Als we meer mensen moeten huisvesten, maar er geen grond voor willen opofferen moeten we misschien wel de hoogte in

Wie gaat het kader voor verduurzaming schrijven? De gemeente heeft een leidraad voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard tot 4 januari 2023 ter inzage gelegd: “Aan de slag met de omgevingsvisie”, de leidraad en basis voor de beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven en ontwikkelingen. Een leidraad betekent dat u initiatieven kunt inbrengen, maar niet altijd toestemming krijgt tot uitvoering. Er zijn veel belangen, er zal dus ook van te voren moeten worden beschreven hoever onze visie of initiatief gehonoreerd wordt. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen die zich verzetten tegen een initiatief”, zo schrijft Piet Jansen verder.

Energieneutraal 2040

Hij besluit met een vooruitblik naar 2040, het jaar waarin volgens de doelstellingen van HWDuurzaam de Hoeksche Waard energieneutraal zou moeten zijn: “2040. Hoe oud bent u dan? Hoeveel leven hebben uw kinderen dan nog voor zich? We hebben afgesproken dat we dan energie neutraal zijn: evenveel energie op ons eiland opwekken als we gebruiken.

Wat hebben we in 2040 aan de verschillende vormen van energie nodig? Op welke plaatsen hebben we die energie nodig. Als netcongestie alleen maar toeneemt is opwekken vlak bij de gebruikslocatie een verstandige optie. Zijn boerderijmolens daarvoor een toereikende optie? Hoe toepasbaar is geothermie? Zouden we een netto exporteur van warmte kunnen worden? Als besturen vooruitzien is, lijkt 2023 een goed jaar om te starten met het plannen van Energieneutraal 2040”, aldus de voorzitter van HWDuurzaam tenslotte.

De volledige tekst van de Nieuwbrief januari 2023 staat in de rubriek Informatie op deze website en is hier te downloaden: Nieuwsbrief HWDuurzaam januari 2023