Groene stroom en dan ook nog uit uw eigen buurt. Opgewekt in de Hoeksche Waard dus. En zo bijdragen aan het bereiken van dat zo belangrijke doel om als Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal te zijn. Wij onderschrijven de energievisie van de gemeente Hoeksche Waard.

Dat is geen luchtkasteel, het is mogelijk. HoekscheWaardDuurzaam doet er alles aan om de inwoners van de Hoeksche Waard in de gelegenheid te stellen hieraan bij te dragen.

Gegarandeerd groene stroom

Wij zorgen er gegarandeerd voor dat de stroom die u van ons afneemt ook echt groen is.

Je hoort wel eens zeggen dat als je groene stroom, groene energie of groene elektriciteit afneemt, je dezelfde stroom krijgt uit het stopcontact als je buren die ‘gewone’ stroom hebben. Er is maar één stroomnet en hier gaat alle stroom doorheen. Elektriciteit die bijvoorbeeld van een windmolen komt, ook bekend als windenergie of windstroom, gaat niet via aparte kabels naar diegenen die dat windcontract hebben. Hetzelfde geldt voor zonne-energie die is opgewekt door zonnepanelen.

Toch gebruikt u wel echt groene stroom wanneer u die afneemt. Elke kiloWattuur aan elektriciteit is namelijk traceerbaar. Een certificeringsorganisatie (in Nederland CertiQ) geeft voor elke eenheid duurzaam opgewekte stroom een certificaat uit: een Garantie van Oorsprong (GvO). Alle stroom die HoekscheWaardDuurzaam | om levert heeft zo’n certificaat.

De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op het GvO-systeem, zodat groene elektriciteit niet dubbel wordt verkocht. Zo is groene stroom dus gegarandeerd groen.

De juiste energiebronnen

Het is een fabeltje dat alle groene stroom goed is voor het milieu. Maar wij zorgen ervoor dat de groene stroom die wij leveren dat wel is. Dus echt duurzame energie. Daarom leveren wij alleen groene stroom opgewekt uit de volgende energiebronnen:

  • die niet bijdragen aan klimaatverandering;
  • die schoon zijn, dus geen luchtvervuiling veroorzaken;
  • die niet uitgeput raken;
  • die bij de winning het landschap en de leefomgeving niet aantasten.

Dus alleen stroom uit windmolens, zonnepanelen en kleinschalige waterkracht. Waterkracht beschouwen wij als duurzaam wanneer die kleinschalig is, zodat ze geen negatieve invloed heeft op ecosystemen. Grootschalige waterkrachtcentrales leveren wel officieel ‘groene stroom’, maar verstoren de visstand en de ecosystemen.