Nieuwsbrieven HoekscheWaardDuurzaam:

Nieuwsbrief HWDuurzaam januari 2023

Nieuwsbrief HWDuurzaam oktober 2022 (def.)

Nieuwsbrief HWDuurzaam juli 2022

Nieuwsbrief HWDuurzaam april 2022

Nieuwsbrief HWDuurzaam januari 2022

Publicaties bestuur HoekscheWaardDuurzaam

Handen uit de mouwen voor de energietransitie (def.)

Beleidsplan HWD 2021-2026 (definitief)

Brief aan partijen HW – Uitvoeringsteam Energietransitie maart 2022

Jaarverslag HW Energie 2021

Jaarverslag Coöp HWDuurzaam 2021

Zet klimaat op 1

Brief HWDuurzaam aan fracties gemeenteraad

Strategiedocument HWDuurzaam december 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicaties over de coöperatie:

Jaarverslag Coöp HWDuurzaam 2021

Jaarverslag HW Energie 2021

Publicaties over duurzaamheid (in de Hoeksche Waard e.o.):

RES Update – februari 2023 (1)

Contourenplan Nationaal Klimaat Platform

WWF_Rapportage_Rijn-Maasmonding_v8_0

Uitvoeringsagenda Biodiversiteit gemeente HW

pbl-2022-monitor-res-2022-een-voortgangsanalyse-van-de-regionale-energie-strategieen_4985

221011 BVR Leidraad Hoeksche Waard