Nieuwsbrieven HoekscheWaardDuurzaam:

Nieuwsbrief HWDuurzaam juli 2023

Nieuwsbrief HWDuurzaam april 2023

Nieuwsbrief HWDuurzaam januari 2023

Nieuwsbrief HWDuurzaam oktober 2022 (def.)

Publicaties bestuur HoekscheWaardDuurzaam

Handen uit de mouwen voor de energietransitie (def.)

Beleidsplan HWD 2021-2026 (definitief)

Brief aan partijen HW – Uitvoeringsteam Energietransitie maart 2022

Jaarverslag HW Energie 2021

Jaarverslag Coöp HWDuurzaam 2021

Zet klimaat op 1

Brief HWDuurzaam aan fracties gemeenteraad

Strategiedocument HWDuurzaam december 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicaties over de coöperatie:

 

Publicaties over duurzaamheid (in de Hoeksche Waard e.o.):

RES-regio Hoeksche Waard – RES 2.0 – Voortgangsdocument _ LR

20230420_ RES presentatie HD

Outlook Energiesysteem 2050

Eerste rapportage Nationaal Klimaat Platform

pbl-2023-ruimtelijke-verkenning-2023-kaarten-5183

pbl-2023-vier-scenarios-voor-de-inrichting-van-nederland-in-2050-4832

RES Update – februari 2023 (1)

Contourenplan Nationaal Klimaat Platform

WWF_Rapportage_Rijn-Maasmonding_v8_0

Uitvoeringsagenda Biodiversiteit gemeente HW

pbl-2022-monitor-res-2022-een-voortgangsanalyse-van-de-regionale-energie-strategieen_4985

221011 BVR Leidraad Hoeksche Waard