Nieuwsbrieven bestuur coöperatie HoekscheWaardDuurzaam:

Nieuwsbrieven Postcoderoos project Vierwiekenplein Oud-Beijerland:

Publicaties bestuur HoekscheWaardDuurzaam:

1e Bijdrage HWDuurzaam aan Regionale Structuur Warmte

De technische haalbaarheid van geothermie in de Hoeksche Waard (bewerking)

200414_Reactie Concept RES Hoeksche Waard_kernpunten HWD

200410_Notitie reactie Concept RES Hoeksche Waard_bijlage 1

Brief aan Stuurgroep RES over gegevens energieverbruikDownload

Hoofdlijnenreactie HWD op Hoeksche Waard Energieneutraal 2040, (november 2018)

Publicaties over duurzaamheid (in de Hoeksche Waard e.o.):

 

Agenda + stukken voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de coöperatie HWDuurzaam  (i.p.v. 19 maart uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum in het najaar van 2020):