Nieuwsbrieven HoekscheWaardDuurzaam:

Publicaties bestuur HoekscheWaardDuurzaam

Brief HWDuurzaam aan fracties gemeenteraad

Strategiedocument HWDuurzaam december 2020

Agenda + stukken voor Algemene Ledenvergadering van HWDuurzaam op 25 november 2020:

Publicaties over duurzaamheid (in de Hoeksche Waard e.o.):