Nieuwsbrieven HoekscheWaardDuurzaam:

Nieuwsbrief HWDuurzaam december 2023

Nieuwsbrief HWDuurzaam juli 2023

Nieuwsbrief HWDuurzaam april 2023

Nieuwsbrief HWDuurzaam januari 2023

Publicaties bestuur HoekscheWaardDuurzaam

Handen uit de mouwen voor de energietransitie (def.)

Beleidsplan HWD 2021-2026 (definitief)

Brief aan partijen HW – Uitvoeringsteam Energietransitie maart 2022

Zet klimaat op 1

Brief HWDuurzaam aan fracties gemeenteraad

Strategiedocument HWDuurzaam december 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicaties over de coöperatie:

 
 

Publicaties over duurzaamheid (in de Hoeksche Waard e.o.):

Geothermische energie in de Hoeksche Waard

RES-regio Hoeksche Waard – RES 2.0 – Voortgangsdocument _ LR

20230420_ RES presentatie HD

Outlook Energiesysteem 2050

Eerste rapportage Nationaal Klimaat Platform

pbl-2023-ruimtelijke-verkenning-2023-kaarten-5183

pbl-2023-vier-scenarios-voor-de-inrichting-van-nederland-in-2050-4832

RES Update – februari 2023 (1)

Contourenplan Nationaal Klimaat Platform

Uitvoeringsagenda Biodiversiteit gemeente HW

pbl-2022-monitor-res-2022-een-voortgangsanalyse-van-de-regionale-energie-strategieen_4985

221011 BVR Leidraad Hoeksche Waard