Nieuwsbrieven HoekscheWaardDuurzaam:

Nieuwsbrief HWDuurzaam juli 2022

Nieuwsbrief HWDuurzaam april 2022

Nieuwsbrief HWDuurzaam januari 2022

Nieuwsbrief HWDuurzaam oktober 2021

Nieuwsbrief HWDuurzaam mei 2021

Nieuwsbrief HWDuurzaam februari 2021

Publicaties bestuur HoekscheWaardDuurzaam

Handen uit de mouwen voor de energietransitie (def.)

Beleidsplan HWD 2021-2026 (definitief)

Brief aan partijen HW – Uitvoeringsteam Energietransitie maart 2022

Zet klimaat op 1

Brief HWDuurzaam aan fracties gemeenteraad

Strategiedocument HWDuurzaam december 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicaties over de coöperatie:

Jaarverslag Coöp HWDuurzaam 2021

Jaarverslag HW Energie 2021

Publicaties over duurzaamheid (in de Hoeksche Waard e.o.):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda + stukken Algemene Ledenvergadering 0p 17 mei 2022

Agenda ALV HWD 17 mei 2022 (1)

Notulen ALV HWD 8 juni 2021

Jaarverslag HW Energie 2021

Jaarverslag Coöp HWDuurzaam 2021

Verklaring goedkeuring kascontrole HWDuurzaam

Beleidsplan HWD 2021-2026 (definitief)

202205 – Ontwikkelingen Energiemarkt