Postcoderoos Vierwiekenplein Oud-Beijerland voltooid, deelnemers gezocht voor een volgend project

Het postcoderoosproject Vierwiekenplein in Oud-Beijerland is klaar. Begin mei is de leiding aangelegd en zijn de zonnepanelen geplaatst op de woongebouwen van HW Wonen aan het plein. Het gaat in totaal om 276 panelen, die stroom leveren voor 35 woningen van eigenaren en  huurders die in de omgeving wonen. Een postcoderoos-project is een samenwerkingsvorm waarbij iedereen die, om welke reden dan ook, geen zonnepanelen op zijn eigen dak kan leggen, eigenaar kan worden van zonnepanelen in een aangrenzend postcodegebied.

Voordelen

Voordelen zijn o.a. lagere installatiekosten door de schaalgrootte van het project, geen last van onderhoud en beheer, geen hogere WOZ-waarde en een hoger rendement dan op een spaarrekening. Deelnemers in een Postcoderoos betalen bovendien geen energiebelasting over het deel van de stroom dat ze via deelname aan het project opwekken. De energiebelasting bedraagt ongeveer 2/3 van de stroomprijs. Met de Belastingdienst wordt hierover voor 15 jaar een afspraak gemaakt.

Arie Brussaard uit Oud-Beijerland, bestuurslid van de coöperaties Vierwiekenplein en HoekscheWaardDuurzaam: “Iedereen is er nu wel van overtuigd dat we met de huidige energievoorziening uit fossiele grondstoffen niet door kunnen gaan. We zullen moeten overstappen op andere bronnen van energie.” HoekscheWaardDuurzaam zet zich in voor projecten die de noodzakelijke energietransitie versnellen. De coöperatie houdt zich daarom in de gemeente Hoeksche Waard bezig met de plaatsing van zonnepanelen en laadpalen voor auto’s. Die activiteiten zijn gericht op de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Initiatief

HWDuurzaam nam enkele jaren geleden het initiatief voor het Postcoderoosproject Vierwiekenplein, dat in 2019 werd voorgezet door de zelfstandige coöperatie Vierwiekenplein, waarin woningeigenaren of huurders in aangrenzende postcodegebieden deelnemen. De coöperatie heeft voor dit project nauw samengewerkt met de woningcorporatie HW Wonen.

In 2019 zijn alle administratieve en financiële voorbereidingen getroffen en is opdracht gegeven voor de aanleg van de zonnepanelen. Begin dit jaar heeft de netbeheerder Stedin een meter geplaatst en de aansluiting op het elektriciteitsnet tot stand gebracht. Door de coronamaatregelen liep daarna de installatie van de zonnepanelen vertraging op, maar begin mei zijn ze geplaatst en in juni zijn de stroom gaan leveren.

Meer projecten

De opgeleverde energie wordt verkocht aan OM | Nieuwe Energie, de landelijke koepel van lokale energiecoöperaties, waarin de coöperatie HoekscheWaardDuurzaam samenwerkt met meer dan 40 andere lokale energiebedrijven. Na voltooiing van het project Vierwiekenplein wil HWDuurzaam een tweede postcoderoos-project starten.

Op een eerste oproep, half juni jl. in de regionale krant Het Kompas, heeft HWDuurzaam zo’n 15 nieuwe aanvragen ontvangen. Deze belangstellenden zal nu om nadere informatie over hun stroomverbruik worden gevraagd, waarna zij op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen. Om een volgend postcoderoosproject te kunnen uitvoeren zijn nog meer deelnemers nodig. Bij het project Vierwiekenplein ging het om 35 particulieren die definitief wilden meedoen. Wie serieuze interesse heeft, kan zich nog altijd melden via: info@hoekschewaardduurzaam.nl