Actualiteiten, Bestuursnieuws

HWDuurzaam in brief aan politieke partijen: Zet Klimaat op 1

2m

“Ook in de Hoeksche Waard ondervinden wij steeds vaker de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom vinden wij de klimaatopgave het belangrijkste thema van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Zet het klimaat op 1”. Dit schrijft HWDuurzaam in een brief aan alle politieke partijen in de Hoeksche Waard, waarin zij o.a. pleit voor een snellere energietransitie.

Sint Elisabethvloed

“Wij merken steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering: van droogte in onze tuinen en op de akkers van de boeren tot ondergelopen straten en kelders. Ook ons eiland wordt bedreigd, door het stijgen van de zeespiegel en door de opwarming van de aarde. Dit jaar herdenken wij dat 600 jaar geleden een groot deel van de Hoeksche Waard als gevolg van gebrekkig dijkonderhoud werd getroffen door overstromingen. Om te voorkomen dat onze klein- en achterkleinkinderen overkomt wat onze voorouders tijdens de Sint Elisabethvloed in 1421 overkwam, moeten we snel handelen”, aldus HWDuurzaam.

In de brief beschrijft de coöperatie wat er naar haar mening in de komende jaren in deze gemeente op het gebied van de energietransitie zou moeten gebeuren. Om de doelstellingen van de gemeente in 2030 en 2040 (energieneutraal) te halen moet volgens HWDuurzaam in de komende vijf jaar de energietransitie sneller verlopen. De nu bestaande en nog geplande 28 windmolens zijn daarvoor voldoende. Aan zonnepanalen is nog 310 ha. extra nodig, waarvan 110 ha. in zonneparken, al moeten aan de aanleg daarvan wel voorwaarden worden gesteld op het punt van inspraak, lokaal eigendom en grondgebruik.

Studie warmtenet

Op het gebied van warmtevoorziening vindt HWDuurzaam de huidige doelstelling van de gemeente niet toereikend. “Wij zijn van mening dat hier een meer uitdagend doel moet worden gesteld, namelijk streven naar het volledig stoppen met het gebruik van aardgas in 2040. Om dit te bereiken zullen we gebruik moeten maken van alternatieve bronnen ter vervanging van aardgas voor verwarming, zoals geothermie, bodemenergie, aquathermie en restwarmte.” Daarom vindt HWDuurzaam dat er zo snel mogelijk gestart moet worden met een studie naar de haalbaarheid van een of meer warmtenetten in de Hoeksche Waard, hetgeen overigens in overeenstemming is met het beleid van de provincie Zuid-Holland.

HWDuurzaam pleit verder voor meer natuur in de Hoeksche Waard. Momenteel bestaat 5% van het oppervlak uit natuur, terwijl dit bij omringende gemeenten 7 tot 12% is. Wil de gemeente in 2050 volledig klimaat adaptief zijn, dan moet de natuur in de Hoeksche Waard vóór 2030 verdubbeld worden; van 5% naar 10% van het oppervlak. De organisatie stelt verder o.a. voor alle schoolgebouwen te voorzien van zonnepanelen en wil zich samen met de gemeente ook inzetten voor educatie over het klimaat.

Partijprogramma’s

HWDuurzaam vraagt de partijen haar aanbevelingen voor duurzaamheid op te nemen in hun  partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Zij biedt aan in de komende tijd haar standpunten te komen toelichten.

De volledige tekst van de brief aan de politieke partijen is hier te downloaden: Zet klimaat op 1