Actualiteiten

Natuur- en Milieufederatie beoordeelt RES Hoeksche Waard als matig

2m

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) beoordeelt de Regionale Energie Strategie (RES) van de Hoeksche Waard als matig. In een beoordeling van alle zeven regionale energieplannen die in 2021 zijn ingediend komt de Milieufederatie voor het Hoekschewaardse plan voor de energietransitie uit op het cijfer 5+, de laagste score van alle regio’s in de provincie. De andere regio’s werden als volgt beoordeeld: Rotterdam Den Haag 6+, Midden Holland 7-, Holland Rijnland 7+, Drechtsteden 6+, Alblasserwaard 7 en Goeree-Overflakkee met 8+ als hoogste.

De NMZH heeft in haar beoordeling vooral gekeken naar de elementen die voor de natuur en het milieu van belang zijn. Dat zijn: de borging van de natuur- en landschapswaarden in de RES, het betrekken van de bewoners en het halen van de klimaatdoelen. De RES Hoeksche Waard behoeft nog verbetering op de volgende punten: kleinschalige zon op daken, 50% lokaal eigendom, plannen voor de aanleg van infrastructuur en een participatieplan. Dit zijn volgens de Federatie punten om aan te werken op weg naar de volgende versie van de RES.

De organisatie noemt ook de sterke punten van de RES Hoeksche Waard: Natura 2000 en NNN zijn uitgesloten en de borging van afspraken in relatie tot de Regionale Woonvisie 2030, het Gebiedsprogramma HW en de Omgevingsvisie. Ook het voornemen voor een gezamenlijk actieplan voor het stimuleren van grootschalige zon op daken wordt als een pluspunt gezien.

De eerste versie van de RES Hoeksche Waard is in juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De beoordeling van de NMZH vond daarna plaats. Bij deze beoordeling werd nog geen rekening gehouden met de Transitievisie Warmte, die in december vorig jaar werd vastgesteld. Het ontbreken daarvan werd in het oordeel van de federatie nog als een minpunt genoteerd. Daardoor zou het oordeel op dit moment hoger uitvallen dan 5+.

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland vertegenwoordigt 300 lokale en regionale organisatie op het gebied van natuur, landschap, milieu en duurzame ontwikkeling. De directeur, Alex Ouwehand, uitte zich op 20 januari, tijdens een door HWDuurzaam georganiseerde discussie met Sjaak van de Tak van LTO Nederland ook al kritisch over de RES voor de Hoeksche Waard. “Er kan op verschillende punten nog wel een tandje bij”, zei hij toen.

Verdere bijzonderheden over de beoordeling van de RES-plannen voor de NMZH staan op de website van de organisatie: https://milieufederatie.nl/nieuws/beoordeling-de-zeven-res-regios-in-zuid-holland/

Meer over de beoordeling van de RES Hoeksche Waard: NMZH-RES-Hoeksche-Waard