Groene Energie

Presentatie over combinatie van energiewinning en natuurontwikkeling

1m

Hoe kunnen wij op een natuur inclusieve manier toch de klimaatdoelen halen? Welke mogelijkheden zijn er om energiewinning en natuurontwikkeling te combineren?  Over die vragen heeft Alex Ouwehand, de directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, op 20 april een presentatie gegeven tijdens de algemene ledenvergadering van HWDuurzaam in Numansdorp.

Hij besprak daarbij onder meer de klimaatopgave, de inzet van de Natuur- en Mileufederatie en het belang van biodiversiteit. Ouwehand gaf ook een uitvoerige uiteenzetting van de aanleg van enkele natuur inclusieve zonneparken zoals die elders in ons land worden ontwikkeld waaronder een zonnepark bij Kijfhoek in Barendrecht.

De volledige presentatie: 20230420_ RES presentatie HD