Berichten

Laatste nieuws

Programma lezingen/discussies HWDuurzaam

  • 1 maart: discussie met lokale en provinciale politici i.v.m. verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart. Onderwerp: de Hoeksche Waard op weg naar energie neutraal in 2040.
  • 30 maart: lezing door Kees Vendrik, voorzitter Nationaal Klimaat Platform.

 

Landschap

Beleidsplan tot 2026

Actueel

Plannen tot 2026

HoekscheWaardDuurzaam heeft een nieuw beleidsplan voor de periode tot 2026. De regionale duurzaamheids- en energiecoöperatie legt in de komende vijf jaar het accent op drie werkvelden: Kennisoverdracht, Werving van energieklanten, leden en donateurs en de uitvoering van Projecten.

Tijdens de ledenvergadering in juni 2021 werd een eerste discussie over het plan gevoerd. Daarna is gewerkt aan een uitwerking van de ideeën. In het voorjaar van 2022 heeft het bestuur zijn plannen concreet gemaakt in een Activiteitenplan en Uitvoeringsplannen. Het beleidsplan is definitief vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 17 mei 2022.

Een uitvoerig bericht over het plan staat in de rubriek Nieuws op deze website. Het volledige document is te vinden in de rubriek Informatie.