Berichten

Laatste nieuws

Actualiteiten HoekscheWaardDuurzaam

  • OM | Nieuwe Energie biedt ‘Terugswitch Service’.
  • André Dippell: “Met dank aan Poetin gaat de energietransitie (hopelijk) slagen”.
  • HWDuurzaam boekt voordelig saldo over 2021.
  • Beleidsplan tot 2026 legt accenten op kennisoverdracht, werving en projecten.
  • Coöperatie wil met gemeentebestuur nadenken over regionaal energiebedrijf.
Landschap

Beleidsplan tot 2026

Actueel

Plannen tot 2026

HoekscheWaardDuurzaam heeft een nieuw beleidsplan voor de periode tot 2026. De regionale duurzaamheids- en energiecoöperatie legt in de komende vijf jaar het accent op drie werkvelden: Kennisoverdracht, Werving van energieklanten, leden en donateurs en de uitvoering van Projecten.

Tijdens de ledenvergadering in juni 2021 werd een eerste discussie over het plan gevoerd. Daarna is gewerkt aan een uitwerking van de ideeën. Dit voorjaar  heeft het bestuur zijn plannen concreet gemaakt in een Activiteitenplan en Uitvoeringsplannen. Het beleidsplan is definitief vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 17 mei jl.

Een uitvoerig bericht over het plan staat in de rubriek Nieuws op deze website. Het volledige document is te vinden in de rubriek Informatie.